O Wojciechu Zameczniku z okazji jego monograficznej wystawy w Zachęcie opowiada Syn – Juliusz, Karolina Puchała-Rojek z Fundacji Archeologia Fotografii oraz historyk Bogusław Deptuła.